Algemene tips

26-09-2017

Hoe kom je van negatieve BKR registraties af?

Het BKR, Bureau Krediet Registratie, heeft te kampen met een negatief imago. Zij brengt sinds 1964 het leengedrag van de Nederlander in kaart en registreert elke lening/krediet vanaf € 250 die een persoon aangaat. Kredietverstrekkers controleren bij elke aanvraag de BKR registraties van de klant. Veel consumenten zien het BKR, wat als doel een gezonde financiële huishouding voor lenende consumenten heeft, niet als positief maar als noodzakelijk kwaad. Dit is voornamelijk het geval bij mensen met een negatieve codering, gekregen na betalingsachterstanden, achter hun naam. Hoe kom je van die registratie af?

Positieve en negatieve BKR registraties

Ruim 10 miljoen Nederlanders staan geregistreerd in de registers van het BKR. Dit betreft zowel positieve als negatieve registraties. Een positieve krijg je zodra je een lening vanaf € 250 aangaat. Je kunt meerdere positieve registraties hebben; die hebben geen invloed op de aanvraag van een nieuwe lening of hypotheek. Uiteraard speelt jouw totale leencapaciteit wel een rol; als je een nieuwe lening aangaat wordt gekeken welke lopende leningen jij al hebt. Iedereen heeft namelijk een maximaal kredietlimiet zodat lenen verantwoord blijft. Lenen boven deze limiet zou betekenen dat je meer leent dan je normaal gesproken kunt aflossen, met een grote kans op betalingsproblemen.

In geval van betalingsproblemen wijzigt de positieve registratie naar een negatieve codering. Deze A-codering (van achterstand) krijg je achter je naam als je betalingsachterstanden hebt op een lopende lening. Uiteraard kun je deze codering herstellen door de betaling weer op te pakken en de achterstand weg te werken, je krijgt een H-codering (van herstel), maar de registratie blijft wel vijf jaar zichtbaar. Zo’n codering betekent niet per definitie dat je geen nieuwe lening of hypotheek kunt aanvragen. De bank beoordeelt dat per geval.

Verwijderen onterechte negatieve codering

Als u vindt dat u ten onrechte een negatieve codering heeft gekregen kunt u bezwaar maken. U tekent in eerste instantie bezwaar aan bij de betreffende kredietverlener; hij is degene die de melding maakt bij het BKR. Wordt uw bezwaar niet gehonoreerd dan kunt u voor € 50 een klacht indienen bij de Geschillencommissie van het BKR, die onafhankelijk is. Deze commissie doet bindende uitspraken.

Een onterechte negatieve codering laten verwijderen betekent dat u langs de rechter moet. Minister Dijsselbloem van Financiën heeft de kamer laten weten dat wat hem betreft deze gang van zaken veranderd moet worden. Ook is hij van mening dat iemand gratis zijn of haar gegevens moet kunnen opvragen bij het BKR zonder betaling van € 4,95.

Een aantal bedrijven springt slim in op de vraag van consumenten om onterechte coderingen te verwijderen. Zij beweren de negatieve BKR codering ongedaan te kunnen maken. Ons advies is om hiermee niet in zee te gaan maar te kiezen voor de officiële kanalen. Deze bedrijven bieden hun diensten namelijk niet gratis aan; zij berekenen hoge kosten en de slagingskans is klein.

Leen verantwoord, voorkom negatieve codering

Op het moment dat u een verantwoorde lening afsluit en u sluit daarbij een kredietbeschermer af dan dekt u daarmee zoveel mogelijk eventuele betalingsproblemen. De meeste problemen ontstaan na onverwachte gebeurtenissen die invloed hebben op uw inkomen en situatie. Denk hierbij aan een scheiding, ontslag, ziekte en overlijden. Een afgesloten verzekering die de betalingsverplichting (tijdelijk) overneemt of die het verzekerde bedrag laat vrijvallen voorkomt betalingsachterstanden. Verantwoorde leningen en kredieten verkleinen de kans op negatieve coderingen.

Auteur: Rick Hartsuiker

Allround Kredietspecialist / Directeur

Specialisme: krediet acceptatie, klantbelang

085 - 760 89 89

Actuele rente

Rentestand per zaterdag 15 juni

Heeft u nog vragen?

De meeste antwoorden op uw vragen kunt u vinden op onze veelgestelde vragen pagina. Wilt u graag uw mogelijkheden met één van onze specialisten doornemen? Neem dan per e-mail of telefoon contact met ons op. Ons team staat online 7 dagen per week klaar om uw vragen te beantwoorden.


  085 - 760 89 89  info@nederlandskrediet.nl

Team NKC

De gegevens in de overzichten op onze website zijn een indicatie. Wij gaan hierbij uit van het laagste rentetarief. Het uiteindelijke tarief is afhankelijk van je persoonlijke situatie. De totale kosten van de lening zijn afhankelijk van de rente, het leenbedrag, looptijd en de maandtermijn. Het jaarlijks kostenpercentage geeft de werkelijke kostprijs (rente) weer van het product. De minimale looptijd van een Persoonlijke Lening bedraagt 12 maanden, de maximale looptijd bedraagt 120 maanden. De minimale rente bedraagt 6,6%, de maximale wettelijke rente bedraagt 14%.

vb. De totale prijs van een Persoonlijke lening van € 2.500 bedraagt € 3.392 op basis van een looptijd van 120 maanden met een maandtermijn van € 28,27 en een rentetarief van 6,6%.