Algemene tips

29-03-2019

Waarom kan mijn lening aanvraag worden afgekeurd?

Stel je wilt een doorlopend krediet of persoonlijke lening afsluiten. Maar je hebt geen idee wat je leenmogelijkheden zijn. 

Of en hoeveel je kunt lenen hangt af van je persoonlijke situatie

Wanneer wordt er geen lening verstrekt? 

Vooral werklozen, mensen met een negatieve BKR registratie en zelfstandig ondernemers kunnen vaak bij banken rekenen op afwijzing van de lening aanvraag. 

Maar waarom precies? Dat komt omdat bij kredietverstrekking een vast en bestendig inkomen essentieel is.

Er wordt altijd rekening gehouden met hoe groot het risico is dat de lening mogelijk niet wordt terugbetaald. Een belangrijk risico is het betalingsrisico, bijvoorbeeld wanneer het inkomen weg- of terugvalt tijdens de looptijd van je lening. Een hoger risico betekent vaak een beperking van de leencapaciteit en een rente opslag.

Leencapaciteit

Onvoldoende leencapaciteit kan betekenen dat je meer wilt lenen dan de financiële situatie toestaat of dat je al meerdere leningen hebt lopen. Andere kredieten zorgen ervoor dat het maandelijkse maximale leenbedrag vermindert. Je hebt dan minder geld over voor de aflossing van de nieuwe lening. Op huur, eten en basisverzekeringen kan namelijk niet (te veel) worden gekort, waardoor er een risico op betalingsachterstanden ontstaat bij onvoorziene omstandigheden. Het hebben van een buffer om op terug te vallen is daarom altijd aan te raden. Verantwoord geld lenen vraagt om inzicht in je eigen financiële gedrag. Een lening moet je maandelijks terugbetalen. Als je nu al niets opzij kunt leggen om te sparen, heb je waarschijnlijk ook geen geld om de lening iedere maand af te lossen.

Type dienstverband bepalend 

Ook wordt er gekeken naar het dienstverband. Bij mensen met een vast contract wordt 100% van het loon meegerekend, maar bij een tijdelijk dienstverband over het algemeen niet. Vaak ligt de berekening op 70% van het loon, maar dit verschilt per bank. Oproepkrachten met een 0-urencontract komen niet in aanmerking voor een lening, omdat de inkomsten ineens kunnen wijzigen. Dit brengt te veel risico mee.

Uitkeringsgerechtigden

Voor mensen met een werkloosheidsuitkering is het niet mogelijk om geld te lenen. Omdat de WW-uitkering een tijdelijk karakter heeft, zakt het inkomen zodra iemand in de bijstand terecht komt. Met een bijstandsuitkering is lenen nooit mogelijk bij banken, eveneens vanwege het hoge risico op het niet kunnen terugbetalen van de lening en rente.

Mensen met een WAO/WIA/Wajong mogen in bepaalde gevallen wel lenen, omdat deze uitkering structureel is: als je in de WAO zit is dat vaak voor een langere periode. Echter, net als bij een tijdelijk dienstverband wordt ook in dit geval niet het hele inkomen meegerekend in de berekening voor de maximale leencapaciteit. Bij pensioengerechtigden met een AOW wordt het inkomen volledig meegenomen, omdat dit een vast en maandelijks bedrag is voor een lange tijd.

Zelfstandig ondernemers

In het geval van zelfstandig ondernemers ligt het wat anders. Zeker met het toenemend aantal ZZP’ers over de afgelopen jaren. Momenteel is het bij veel banken zo dat er bij ZZP’ers die een consumptief krediet willen aanvullende voorwaarden gelden.

Zo moet je minste drie aaneengesloten jaren actief zijn geweest als ZZP’er én in het bezit zijn van een eigen huis. Na drie jaar zijn er namelijk betrouwbare jaarcijfers, die duiden op een structureel inkomen. Het huis dient als zekerheidsstelling voor de bank, niet als onderpand.  Bovendien mag het leendoel niet zakelijk zijn: het is namelijk een consumptief krediet. Pas als aan deze voorwaarden zijn voldaan, gaat de bank over op het beoordelen van de aanvraag. Zo kijken ze of de jaarcijfers wel aan de gewenste ratio voldoen.

Voorwaarden geld lenen als ondernemer

Om een persoonlijke lening als ondernemer aan te vragen moet je voldoen aan een aantal zaken:

  • Je mag tot maximaal 65.000 euro een lening aanvragen als doorlopend krediet of persoonlijke lening
  • Je moet 3 aaneengesloten jaarrekeningen kunnen overleggen bij de aanvraag
  • Je beschikt als ondernemer over een positief eigen vermogen
  • Je hebt geen negatieve BKR notering of gehad in het verleden

Leen nooit teveel

Bereken eenvoudig hoeveel je verantwoord kunt lenen.

Bereken je leencapaciteit

Auteur: Tamara Blommaert

Senior Kredietspecialist

Specialisme: financieel advies, besparen op maandlasten

085 - 760 89 89

Actuele rente

Rentestand per woensdag 17 april

Heeft u nog vragen?

De meeste antwoorden op uw vragen kunt u vinden op onze veelgestelde vragen pagina. Wilt u graag uw mogelijkheden met één van onze specialisten doornemen? Neem dan per e-mail of telefoon contact met ons op. Ons team staat online 7 dagen per week klaar om uw vragen te beantwoorden.


  085 - 760 89 89  info@nederlandskrediet.nl

Team NKC

De gegevens in de overzichten op onze website zijn een indicatie. Wij gaan hierbij uit van het laagste rentetarief. Het uiteindelijke tarief is afhankelijk van je persoonlijke situatie. De totale kosten van de lening zijn afhankelijk van de rente, het leenbedrag, looptijd en de maandtermijn. Het jaarlijks kostenpercentage geeft de werkelijke kostprijs (rente) weer van het product. De minimale looptijd van een Persoonlijke Lening bedraagt 12 maanden, de maximale looptijd bedraagt 120 maanden. De minimale rente bedraagt 6,5%, de maximale wettelijke rente bedraagt 14%.

vb. De totale prijs van een Persoonlijke lening van € 25.000 bedraagt € 33.781 op basis van een looptijd van 120 maanden met een maandtermijn van € 281,51 en een rentetarief van 6,5%.