Hoge boetes AFM voor snel geld verstrekkers

Publicatie: 12-03-2014


De AFM heeft een bestuurlijke boete van 2 miljoen euro opgelegd aan Your Finance. De boete is opgelegd omdat het bedrijf via de website Voorschotje.nl flitskrediet heeft aangeboden zonder te beschikken over een vergunning.

Behalve aan Your Finance heeft de AFM ook een bestuurlijke boete opgelegd van 300.000 euro aan Ferratum Netherlands BV, de aanbieder van 'Saldodipje.nl'. Ferratum heeft zonder vergunning flitskredieten aangeboden.

Tevens heeft de AFM een hoge bestuurlijke boete van 2 miljoen euro opgelegd aan Technicolor Dreamcoat B.V, een bedrijf dat voorheen opereerde onder de naam Friendly Finance B.V. Het bedrijf krijgt de boete omdat het flitskrediet heeft aangeboden zonder vergunning via de website www.betaaldag.nl.

Ook heeft de AFM een bestuurlijke boete van 150.000 euro opgelegd aan BA Finance B.V. De boete is opgelegd omdat BA Finance flitskrediet heeft aangeboden zonder te beschikken over een vergunning van de AFM. BA Finance bood via haar website www.cashbob.nl consumenten de mogelijkheid om snel geld te lenen, voor korte tijd en tegen hoge kosten.

Met een flitskrediet kan via het internet binnen een paar uur, eenvoudig en snel geld geleend worden. Veelal gaat het om kleine lening (minilening) die voor een paar maanden (15 tot 90 dagen) snel en eenvoudig verstrekt wordt aan consumenten. Binnen enkele uren kan men over de geld lening beschikken echter vaak tegen hoge kosten. Deze leningen waren vooral bedoeld voor consumenten die moeilijk een lening kunnen afsluiten bij de bank en direct geld nodig hebben.

De AFM spreekt van "zeer ernstige overtredingen". Bovenstaande Flitskrediet verstrekkers hebben miljoenen verdiend ten koste van financieel kwetsbare consumenten, die voor het flitskrediet -op jaarbasis- vaak honderden procenten aan kosten verschuldigd waren. Hierbij bestond het risico dat deze consumenten steeds dieper in de schulden kwamen.

Aanbieders van flitskredieten hebben een vergunning nodig als ze meer dan onbetekenende kosten in rekening brengen. Het gaat daarbij om tarieven die hoger liggen dan het maximale wettelijke rentepercentage van 15 procent.  

Met een Flitskrediet kun je snel geldlenen met een korte looptijd tegen hoge kosten. Aanbieders die een AFM-vergunning hebben mogen maximaal 15 procent op jaarbasis aan kosten in rekening brengen. In de praktijk vallen de kosten vaak veel hoger uit, tot wel honderden procenten. Met allerlei constructies hebben aanbieders geprobeerd deze (verboden) kosten in rekening te brengen en de wetgeving te omzeilen. "Dat is erg onethisch, zeker omdat deze aanbieders zich voornamelijk richten op een groep financieel kwetsbare consumenten. Door dit schadelijke gedrag duperen ze consumenten die het al moeilijk hebben en ze schaden het vertrouwen in de financiële markten als geheel’’, aldus Marcus Wagemakers, hoofd van de afdeling Marktintegriteit en Handhaving.

Op dit moment is nog een klein aantal flitskredietaanbieders actief in Nederland. Een aantal opereert vanuit het buitenland. De AFM houdt nog steeds verscherpt toezicht op de markt voor flitskrediet en sluit nieuwe handhavingsmaatregelen niet uit. De toezichthouder roept consumenten op alert te zijn op het in rekening brengen van (verboden) hoge kosten bij het afsluiten van een flitskrediet. Omdat consumenten die een flitskrediet afsluiten vaak al in een financieel lastige situatie zitten, gebeurt het geregeld dat ze de lening niet kunnen terugbetalen. Als dat gebeurt, nemen de kosten flink toe en werden er hoge aanmaningskosten in rekening gebracht, wanneer iemand zijn krediet niet tijdig terugbetaalde.

Zo is het aantal aanbieders van flitskrediet is de afgelopen jaren sterk afgenomen na handhavend optreden van de AFM.

 

Onze voordelen

  • Scherpste vaste rente vanaf 6,5%
  • U leent met een vaste rente de gehele looptijd
  • U betaalt elke maand een vast bedrag
  • Extra aflossen is altijd boetevrij
  • Direct online geregeld
Offerte aanvragen

Heeft u nog vragen?

De meeste antwoorden op uw vragen kunt u vinden op onze veelgestelde vragen pagina. Wilt u graag uw mogelijkheden met één van onze specialisten doornemen? Neem dan per e-mail of telefoon contact met ons op. Ons team staat online 7 dagen per week klaar om uw vragen te beantwoorden.


  085 - 760 89 89  info@nederlandskrediet.nl

Team NKC

De gegevens in de overzichten op onze website zijn een indicatie. Wij gaan hierbij uit van het laagste rentetarief. Het uiteindelijke tarief is afhankelijk van je persoonlijke situatie. De totale kosten van de lening zijn afhankelijk van de rente, het leenbedrag, looptijd en de maandtermijn. Het jaarlijks kostenpercentage geeft de werkelijke kostprijs (rente) weer van het product. De minimale looptijd van een Persoonlijke Lening bedraagt 12 maanden, de maximale looptijd bedraagt 120 maanden. De minimale rente bedraagt 6,5%, de maximale wettelijke rente bedraagt 14%.

vb. De totale prijs van een Persoonlijke lening van € 25.000 bedraagt € 33.781 op basis van een looptijd van 120 maanden met een maandtermijn van € 281,51 en een rentetarief van 6,5%.